Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'Associació

L’Hospitalet de l’infant, 1 de febrer de 2020

Benvolguts socis,

Us convoquem, de conformitat al que disposa l’art. 10 i següents dels Estatuts, a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc el proper 16 de febrer a les 10:30h per zoom, al següent enllaç:

https://us02web.zoom.us/j/82255165791?pwd=Q1BGRmIwYWZMbUlIZzJIOEVhY2VCUT09

ID de reunió: 822 5516 5791
Codi d’accés: 644023

Agrairïem la confirmació de la vostra assistència per raons de capacitat de la sala.

ORDRE DEL DIA  DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Presentació de la Memòria 2020 de l’Associació
  2. Presentació del Balanç econòmic i aprovació si s’escau de l’exercici 2020.
  3. Aprovació Quotes 2021.
  4. Informe de la Presidenta i presentació de l’actual Junta Directiva
  5. Presentació activitats 2020
  6. Previsions econòmiques 2021
  7. Torn Obert de Precs i Preguntes

 

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

 

  1. Proposta de modificació de la denominació de l’Associació, per a que a partir d’aquests moments s’anomeni ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIO I HOTELERIA DE L’HOSPITALET DE L’INFANT I DE LA VALL DE LLORS
  2. Modificació, si s’escau, de l’article 1 dels Estatuts Socials, relatius a la denominació de l’Entitat.
  3. Delegació de facultats a favor dels membres de a Junta per tal de dur a terme, si s’escau, la inscripció del canvi acordat.

 

 

Ben cordialment,

 

 

La Presidenta