VII Jornada Tècnica de la MIDIT: Desenvolupament turístic i sostenibilitat