L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la seguretat de les platges i per al control d'espècies plaga

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha estat beneficiari d'una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2021.

La quantia total de la subvenció rebuda, que ascendeix a 38.762.65 euros, ha anat destinada a dues línies d'acció: la primera, a la seguretat de les platges, amb un import de 21.725,5 euros; i la segona, per al control d'espècies plaga com ara rosegadors i paneroles, mosquit tigre, vespa asiàtica, així com per la  neteja i desinfecció dels espais públics a causa de la COVID-19. A més a més, la subvenció també ha servit per finançar la gestió dels gats de carrer mitjançant esterilitzacions de gates (se'n va esterilitzar 30). L'import rebut per aquesta segona línia ha estat de 17.037,65 euros.