Novetats al sistema d'estacionament regulat de vehicles a la via pública que s'activarà el 15 de juny a l'Hospitalet de l'Infant

L’Ajuntament hi ha incorporat alguns canvis amb la voluntat de millorar-lo, després d’analitzar-ne el funcionament de l’any passat i de tenir en compte algunes demandes de la ciutadania i del sector del comerç i de la restauració del municipi

La temporada d’estiu a les zones d’estacionament regulat de l’Hospitalet de l’Infant s’iniciarà el 15 de juny i finalitzarà el 15 de setembre. Aquest és el període que l’Ajuntament tindrà actiu el sistema d’estacionament regulat de vehicles a la via pública a aquest nucli de població.

Durant aquests tres mesos, tornarà a haver-hi dues zones d’aparcament amb tarifes diferenciades en funció del temps d’estacionament:

- La zona verda, d’ús prioritari per als vehicles residents (aquells censats al municipi o amb rènting d’empresa i amb propietaris/àries empadronats/ades al municipi), que podran estacionar-hi de manera gratuïta sense límit de temps. En aquesta zona, les persones no empadronades amb vehicle censat pagaran les tarifes de la zona verda (més barates que les de la zona blava); i els vehicles no censats, la tarifa de la zona blava.

- La zona blava, destinada als turistes i visitants, on els vehicles residents tindran una bonificació de dues hores gratuïtes.

El consistori ha incorporat enguany diverses novetats en aquest sistema, que va implantar l’any passat amb l’objectiu de facilitar l’estacionament del veïnat a la zona de platges de l’Hospitalet de l’Infant i la seva àrea d’influència; de promoure la mobilitat a peu, reduir el trànsit i la contaminació; i que els turistes i visitants contribueixin al manteniment de les platges amb una aportació econòmica. Aquestes novetats són fruit de l’anàlisi en profunditat del seu funcionament i moltes donen resposta a la demanda de la ciutadania i dels sectors del comerç i de la restauració del municipi. Consisteixen en:

- Els vehicles residents només hauran d'activar una vegada l'abonament de la zona verda i d’aquesta manera podran estacionar-hi durant tota la temporada de manera gratuïta. Si fan ús de la zona blava, podran continuar activant les 2 hores gratuïtes i passat aquest temps, hauran de pagar.

- Els propietaris/àries d’una segona residència al municipi podran accedir a una bonificació per aparcar a la zona verda. Aquestes persones podran adquirir uns abonaments per estacionar a aquesta zona a uns preus econòmics (20 € per tres dies; 35 € per 7 dies; 50 € per 15 dies; 95€ per 30 dies i 120 € per a tota la temporada). Per fer-ho, hauran de presentar el darrer rebut bancari de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del seu habitatge. Amb aquests abonaments podran estacionar 2 vehicles per habitatge. .

Aquesta documentació es podrà presentar a partir de l’1 de juny a través de la Seu electrònica d’IDETSA o de manera presencial a l’Oficina d’IDETSA, situada a l’avinguda Via Augusta 2 en l’horari següent: dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 12.00 h.

- Ampliació de l’abonament de la zona blava al qual podien accedir només els hotels a totes les empreses d’allotjament turístic i reducció de l’import (enguany hi haurà un abonament nou de 3 dies que costarà 20 euros; l’abonament de 7 dies, per 35 euros; i l’abonament de 15 dies, per 65 euros en lloc de 70 euros) . Per obtenir aquests abonaments també hauran de presentar una sol·licitud a través de la Seu electrònica d’IDETSA o a l’Oficina d’IDETSA i la inscripció al Registre de Turisme (HUTT).

- Creació d’una regulació especial a la zona de concentració d’activitat comercial, al tram més comercial de la l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant que està en fase de reurbanització, on es crearan noves places que fins ara no existien. Per afavorir la rotació de vehicles necessària per a la dinamització del comerç, en aquesta zona es permetrà l’estacionament d’una hora gratuïta en les franges horàries de 9 a 14 i de 16 a 20 h (una al matí i una altra a la tarda), amb l’obligació de deixar lliure la plaça passat el temps (en cas d’excedir el temps s’aplicarà una sanció). Aquesta mesura està consensuada amb els i les comerciants de la zona.

- Creació d’una regulació especial a la zona del port esportiu, on hi ha una gran concentració d’establiments de restauració. En la línia d’aparcament en bateria que es troba tocant a la part superior dels locals del port, que serà de zona blava, serà gratuïta la franja horària que va de les 14 a les 16 h. L’horari de pagament establert en aquesta zona serà de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

-Amb la implantació d’aquestes dues darreres mesures, s’eliminarà el sistema de bonificació d’una hora a la zona blava per haver fet compres o consumicions a les empreses del municipi.

- L’ampliació de la zona verda al tram final del carrer Llastres, a la Plaça Església i a dos trams de l’avinguda Via Augusta, per donar prioritat d’estacionament als vehicles residents ja que aquestes zones pateixen una elevada ocupació de vehicles estacionats.

-Creació d’una tarifa per a l’àrea d’estacionament d’autocaravanes de l’Hospitalet de l’Infant, per afavorir la rotació d’aquests vehicles, entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquesta taxa serà de 7 euros per dia i l’estacionament estarà limitat a 2 dies.

- Increment del preu de l’anul·lació de la infracció administrativa per tiquet que hagi superat el temps límit tant a la zona blava com a la zona verda (passarà de ser de 4 a 8 euros), perquè es va detectar que els usuaris/àries es deixaven sancionar ja que l’import era inferior a la tarifa màxima per dia.

- Aplicació d’una mesura dissuasiva: els vehicles que, havent estacionat en zona blava, hagin estat sancionats 3 vegades al dia sense esmenar les sancions, podran ser immobilitzats amb un dispositiu adient o retirats de la via pública al dipòsit municipal.

- Modificació dels abonaments de la zona blava per dies i per preus: hi haurà abonaments de 3 dies com a mínim (abans no existien perquè eren de 7 dies com a mínim), de 7 dies i de 15 dies com a màxim (abans el màxim era d’un mes), perquè s’ha detectat un gran volum de turistes de cap de setmana o de 15 dies d’estada com a màxim; i els preus seran més reduïts.

Forma de pagament

L’horari de pagament serà de dilluns a diumenge, de 10:00 a 20:00 hores. N’hi haurà dues formes de pagament: a través dels parquímetres, que s’estan instal·lant actualment; o a través de l’aplicació per a mòbil Blinkay. Per utilitzar aquesta app, cal descarregar-la en APP Store o Google Play i donar-se d’alta (introduint l’adreça de correu electrònic, el nom de l’usuari o usuària i una contrasenya i escollint un mètode de pagament: targeta de crèdit o de dèbit o Paypal). Aquesta aplicació, que geolocalitza el vehicle, permet introduir el tipus de zona en què has estacionat i seleccionar el temps que desitges deixar el teu cotxe aparcat. També ofereix altres facilitats de pagament.

 

Més informació sobre les tarifes, el funcionament de l’aplicació i la ubicació de les zones blava i verda, a la pàgina web d’Idetsa: https://www.idetsa.cat/aparcament-regulat/

 

IDETSA és l’empresa municipal de promoció econòmica que s’encarrega de la gestió i manteniment d’aquestes zones, així com de la gestió de les sancions.