El Consell Comarcal posa en marxa l'Oficina de Transició Energètica del Baix Camp

L'objectiu de l'oficina és assessorar els municipis i treballar per als objectius d'eficiència i estalvi energètics així com la promoció de les energies renovables a la comarca en el marc de la transició energètica.

L'oficina està formada per una persona tècnica i s'ubica a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.

El Consell Comarcal del Baix Camp ha posat en marxa l'Oficina de Transició Energètica per tal de preparar la comarca en l'assoliment dels objectius previstos en la Perspectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT). L'oficina, formada per una persona tècnica en enginyeria, està ubicada a la seu del Consell Comarcal, C/ Dr. Ferran, 8, de Reus i vol donar servei a tots els municipis del Baix Camp en termes de transició energètica.

En aquesta línia, la presidenta del Consell Comarcal Rosa Mª Abelló ha valorat l'obertura d'aquest nou servei de manera molt positiva. Segons Abelló “Molts ajuntaments de la comarca ja estan duent a terme polítiques de transició energètica i tenir una oficina d'aquestes característiques els podrà facilitar la feina cap aquesta via”. El Consell Comarcal del Baix Camp vol impulsar l'eficiència energètica dels seus municipis perquè puguin complir els objectius de sostenibilitat i energia marcats pel Govern de Catalunya i Europa.

Els objectius de l'oficina:

Aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2055 a través de l'assoliment de la plena sobirania energètica dels municipis del Baix Camp. Tot plegat, desenvolupant una diagnosi de la situació actual de la transició energètica de la comarca i estudiant el potencial renovable en els sectors municipal, residencial, industrial i turístic.

Les principals tasques de l'oficina:

  • Realitzar tasques d'enllaç entre l' Institut Català de l'Energia (ICAEN) i els municipis de la comarca per validar i ajudar en el desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER).
  • Prestar assistència i suport als ajuntaments de la comarca per comptabilitzar i optimitzar la gestió dels consums energètics. Així com executar actuacions per a l'estalvi i la millora de l'eficiència energètica i promoure la utilització d'energies renovables.
  • Assessorar els ajuntaments en la sol·licitud i tramitació d'ajudes i subvencions entorn al tema energètic.
  • Acompanyar de manera tècnica i integralment als municipis en els projectes de generació d'energia a partir de fons renovables que apareguin en el territori.
  • Supervisar les accions de publicitat relacionades amb les línies estratègiques de la transició energètica a Catalunya.
  • El treball d'aquesta oficina es realitzarà en coordinació amb la Direcció General d'Energia i l'Institut Català d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Contacte Oficina de Transició Energètica:

Pau València Bel
pvalencia@baixcamp.cat
Telf: 977 327155