El Consell Comarcal del Baix Camp i Secomsa commemoren el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic

Cada 24 d'octubre se celebra el dia de la conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic.

Aquesta data consisteix en una jornada de conscienciació i reflexió sobre els efectes nocius i devastadors del canvi climàtic en el planeta amb la finalitat de buscar solucions i frenar la seva evolució.

Per tal d'actuar contra efectes catastròfics del canvi climàtic, s'ha marcat la data del 2030 per tal que els governs d'arreu del món actuïn ràpidament i amb polítiques a llarg termini per evitar un punt de no retorn en l'avenç accelerat de l'escalfament global.

Conseqüències

El canvi climàtic és la variació a llarg termini de les temperatures i els patrons climàtics. Aquest pot ser provocat per causes naturals o per l'impacte de l'ésser humà sobre la terra. Avui en dia, a causa dels accelerats i contundents efectes que provoca, escassetat d'aigua, desgel dels pols, augment dels nivells d'aigua, i catàstrofes naturals constants i extremes, no hi ha dubte que es tracta d'un canvi climàtic per culpa de l'activitat humana.

Causes

Els combustibles fòssils i les pertinents emissions de gasos d'efecte hivernacle són les causes principals de l'escalfament global.

 • La generació d'energia s'obté a partir de combustibles fòssils que provoquen una gran quantitat d'emissions globals. Gran part de l'electricitat es genera a través de la combustió de gas o carbó, fet que genera gasos d'efecte hivernacle. És per això que és necessari fer una transició a les energies renovables.
 • Els productes de fabricació comporten emissions provinents de la crema de combustibles fòssils per produir l'energia necessària durant els processos de fabricació.
 • La desforestació de boscos per crear granges o altres instal·lacions provoquen emissions, ja que en tallar els arbres s'allibera el carboni que emmagatzemaven. Cada any es destrueixen 12 milions d'hectàrees de boscos.
 • La gran majoria dels mitjans de transport funcionen amb combustibles fòssils.
 • La producció dels aliments és un procés que contribueix a l'escalfament global a causa del pasturatge, l'alimentació del bestiar, l'ús d'adobs i fertilitzants pels cultius, i el consum de l'energia per la maquinària i el transport dels productes.
 • L'energia als edificis residencials i comercials consumeixen més de la meitat de l'electricitat total.
 • El consum excessiu de la societat.

Com podeu ajudar a frenar el canvi climàtic?

 • Reduïu, reutilitzeu i recicleu. Genereu menys residus i separeu correctament els residus a la fracció que pertoqui.
 • Eviteu consumir productes de plàstic, ja que aquests en degradar-se alliberen gasos d'efecte hivernacle. Opteu per utilitzar bosses i envasos reutilitzables, ampolles i carmanyoles sostenibles.
 • Reduïu emissions de CO2 usant el transport públic o desplaçant-vos en bicicleta.
 • Estalvieu energia apostant per electrodomèstics eficients i desendolla els aparells que no facis servir.
 • Compreu local i de proximitat, optant per consumir productes de temporada i de km 0 per evitar la contaminació provocada pel transport de mercaderies.

Des de Secomsa, Serveis Comarcals Mediambientals, s'organitzen campanyes i activitats amb l'objectiu d'informar i conscienciar sobre la necessitat del reciclatge en origen, i s'incentiva la sensibilització a la població informant sobre com cal gestionar els residus i quins beneficis globals aporta el seu reciclatge.