El Govern protegeix els entorns de les pintures rupestres de les coves de l'Escoda, del Racó d'en Perdigó, d'en Carles i la Balma d'en Roc, a Vandellòs

El Govern ha aprovat delimitar l’entorn de protecció dels conjunts amb pintures rupestres anomenats Cova de l'Escoda, Cova del Racó d'en Perdigó, Balma d'en Roc i Cova d'en Carles, situats al terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp. L’establiment d’aquest acord de protecció permetrà la protecció de l’entorn ambiental proper a aquests abrics amb pintures rupestres, declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Per als jaciments protegits com a BCIN, l’entorn de protecció es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles i així evitar la seva alteració, entesa com l’espai que dona suport ambiental al bé, l’afectació als seus valors, contemplació o estudi de les pintures.

El Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic porta a terme el projecte per delimitar els entorns de protecció dels jaciments amb art rupestre inclosos en la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco. Aquesta tasca implica una definició teòrica i metodològica dels criteris utilitzats per establir els entorns de protecció, un treball de camp per revisar i actualitzar les dades del jaciment, alhora que atorgar validesa legal als entorns d’aquests béns patrimonials mitjançant la seva declaració. Cal recordar que seixanta conjunts amb art rupestre a Catalunya formen part de la candidatura Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica com a bé integrant a la Llista de Patrimoni Mundial.

Els quatre conjunts rupestres es localitzen al vessant dret del barranc de Vilaplana, a uns 3,8 km del nucli de Vandellòs, en una zona muntanyosa i solcada de barrancs a la serra d’en Pentinat, dins de l’àrea natural protegida del PEIN de les Muntanyes de Tivissa, Vandellòs.

El conjunt rupestre de la Cova de l’Escoda es localitza en un petit cingle del barranc de Vilaplana. Es tracta d’una cova perfectament visible des de diferents punts del barranc. Les figures pintades, estils naturalista i esquemàtic, es localitzen en una petita cavitat situada a l’extrem dret de la balma. Es tracta de les restes d’un petit quadrúpede, una possible representació humana amb braços en forma de nansa, una altra representació humana que podria portar un arc, i la figura més destacada del panell, que correspon a una cérvola d’estil naturalista amb el cap petit i les orelles grans i apuntades.

El conjunt de la Cova del Racó d’en Perdigó es localitza en el marge dret del barranc de Vilaplana en una raconada anomenada Racó d’en Perdigó. S’han identificat 7 figures d’estil naturalista-estilitzat, entre ells 4 figures d’arquers i restes de pigment de morfologia indeterminada.

El conjunt de la Balma d’en Roc, prop de la Cova del Racó d’en Perdigó, conserva una única figura el cap d’un possible caprí orientat cap a l’esquerra d’estil naturalista o llevantí.

El conjunt de la Cova d’en Carles se situa en una balma de dimensions reduïdes. Aquest conjunt no ha estat objecte d’una documentació exhaustiva i, per tant, no es coneix el nombre i la tipologia exacta de les figures. S’ha pogut comprovar que tota la cavitat presenta nombroses restes de pigment, tant naturalistes com esquemàtiques.