Nova convocatòria del pla d'ocupació municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb nous criteris selectius

Ja està obert el nou període perquè els veïns i veïnes del municipi en situació d’atur s’inscriguin a l’Acció d’Ocupació i Professionalització de 2023

Amb la voluntat de continuar alleugerint la situació de desocupació que pateix una part de la població del municipi, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha obert la segona convocatòria del pla d’ocupació municipal de 2023. Aquest pla s’anomena des de fa dos anys «Acció d’Ocupació i Professionalitat» perquè els contractes laborals estan vinculats a accions formatives que es duen a terme en paral·lel a l'activitat laboral. D’aquesta manera, el consistori vol millorar la capacitació i preparació per al mercat de treball dels veïns i veïnes en situació d’atur contractats a través d’aquest pla.

Qui vulgui participar en la segona convocatòria de Acció d’Ocupació i Professionalitat 2023, amb què l’Ajuntament preveu contractar una desena de persones, pot presentar la sol·licitud fins al 15 d’octubre (inclòs), per Internet, a través de la Seu electrònica o de manera assistida a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).

Cal tenir present que les sol·licituds presentades per a la primera edició de 2023 ja es consideren demandes actives, per tant, no cal tornar a presentar nova instància de participació.

Les persones aspirants, per poder ser admeses, han de reunir uns requisits: estar en situació legal d'atur, estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), conèixer les dues llengües oficials (català i castellà), tenir 18 anys com a mínim i ser residents al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (cal una data d'empadronament prèvia a l’1 de gener de 2020). També han d’estar inscrites a la Borsa de Treball d’IDETSA, l’empresa municipal de Promoció Econòmica.

Com a novetat, per afavorir l’objectivitat i la transparència en el procés selectiu dels candidats i candidates, s’aplicarà un sistema quantitatiu de valoració de diversos criteris. Els criteris relacionats amb la situació socioeconòmica són els que tindran més pes en la puntuació total, però també es valoraran altres aspectes relacionats amb la competència lingüística, la competència tècnica i les accions de millora de l’ocupabilitat.

Un mínim del 5% de les incorporacions al Pla d’ocupació es reservarà per a persones amb discapacitat reconeguda.

Les persones admeses treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos, en funció dels tipus de serveis que prestaran, per reforçar actuacions a zones públiques, manteniment de mobiliari urbà, neteja d’espais públics i naturals i suport administratiu.

A la pàgina web de l’Ajuntament, www.vandellos-hospitalet.cat, es poden consultar les bases de la segona convocatòria de l’Acció d’Ocupació i Professionalitat de 2023 (al document adjunt).

Bases de la convocatòria