El programa 30 Plus 2023 del Consell Comarcal del Baix Camp aconsegueix el 79 per cent d'inserció laboral

El Consell Comarcal del Baix Camp ha aconseguit el 79 % d'inserció laboral de les persones participants en el programa 30 Plus que s'està executant des del 15 de gener de 2024 i que acabarà el 30 de setembre de 2024. El programa s’adreça a les persones desocupades de 30 anys o més, ja que en cas de no efectuar-se una ràpida intervenció es corre el risc de cronificar la seva situació d'atur i, que esdevinguin persones desocupades de llarga durada. Aquest programa es realitza en col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat.  

Les accions de prospecció laboral han aconseguit 22 contractes indefinits i 7 contractes eventuals per circumstàncies de la producció, dels quals 19 són per dones i 10 per homes. Les empreses també poden demanar ajuts a la contractació, amb un ajut màxim del salari mínim durant 6-9 mesos.

Totes les persones participants que han trobat feina també han realitzat cursos de formació relacionats amb el lloc de treball, d'una durada mínima de 20 hores i màxima de 60 hores.  

Aquest programa està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Generalitat de Catalunya, i el Ministerio de Empleo y Seguretat Social, i gestionat pel Consell Comarcal del Baix Camp en col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat.