BAR CAFETERIA LA GRANJA DEL CASTELL

VIA AUGUSTA 39B
HOSPITALET DEL INFANT 43890
joselitoperet@gmail.com