La FIHRT considera insuficients les mesures aprovades pel Consell de MInistres

Després de la publicació del pla aprovat pel Govern d’Espanya per al turisme i l'hostaleria de 4.220 milions d'euros, la FIHRT  considera insuficients les mesures, que es troben molt allunyades de les adoptades per altres països europeus.

Considerem insuficient el pla de mesures aprovat en el Consell de Ministres, que s'allunya de les ajudes que es vénen reivindicant des del sector , i que fa mesos que països com França, Itàlia i Alemanya vénen aplicant.

Dos mesos després del compromís que la Ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va contreure amb el sector, aquesta no ha complert amb el pla de rescat que necessitem, que passa per ajudes directes per a sobreviure, per a poder mantenir el pols econòmic i resistir.

La manca d'ajudes directes en el pla del govern és incomprensible tenint en compte l'aprovat en altres països d'Europa, on el pes del sector turístic és molt de menor en el PIB o en generació d'ocupació en comparació amb Espanya.

Des de la FIHRT trobem a faltar ajuts específics per al sector més afectat per la crisi. És necessària l'aprovació d'un paquet que inclogui ajudes directes, ja que els ICO no són suficients per mantenir l’activitat, i per la seva naturalesa no poden ser qualificats com d’Ajuts en el sentit estricte de la paraula.

Entenem que el Govern, sense dilació, ha de procedir a aprovar l'allargament dels ERTE per força major fins que la situació s'estabilitzi, incloent definitivament el sector de l’hostaleria i la restauració, i eliminar la clàusula de manteniment de l'ocupació, reduir l'IVA i prorrogar les ajudes als autònoms encara que puguin obrir els establiments de restauració i hostaleria.

Així mateix, entenem que existeix una gran confusió actual en quant a les diferents normatives, per la qual cosa instem al Govern a comptar amb el sector en la presa de decisions en quant a mesures restrictives a les fronteres (quarantenes, requisits sanitaris, etc.), i l’urgim a la facilitació de proves d'antígens dels viatgers.

El pla aprovat pel Consell de Ministres es queda curt i coix i deixa desprotegides a milers de famílies que depenen del sector.

Reclamem mesures que assegurin de debò un pla de rescat urgent en coordinació amb les Comunitats Autònomes, i l'administració local per a l'aplicació de mesures econòmiques pal·liatives dels efectes econòmics de la pandèmia i de la declaració de l'estat d'alarma.

Descarregueu-vos aquí el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.