El Ple aprova mantenir diversos ajuts per reduir l'impacte negatiu de la crisi de la Covid-19 en l'economia local

El ple d’aquest dimecres 31 de març va aprovar també la modificació de les bases de subvencions per al foment del teixit empresarial, amb els vots a favor de PSC, JxCat, FIC, ERC  Cs i PP i l’abstenció de la CUP. La modificació d’aquestes bases inclou les següents novetats en la campanya «fes-la rodar»:

  • S’estableixen dues convocatòries: una per al primer semestre i una per al segon.
  • S’incrementen les quanties dels ajuts destinats a les llars formades per una     persona sola i a les monoparentals amb fills
  • S’estableix que la facturació màxima per establiment i convocatòria sigui de 12.000 euros, per tal de garantir una distribució més equitativa entre empreses
  •  Amb la mateixa idea del punt anterior, els usuaris de la targeta l’hauran d’utilitzar com a mínim en tres establiments diferents
  • Es podran beneficiar del consum que facin les famílies que es troben en una situació més desafavorida, aquelles empreses que, tenint en consideració de petit comerç, siguin establiments d’alimentació o de béns de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, establiments de productes ortopèdics i establiments de productes higiènics.

L’objectiu d’aquests ajuts és seguir donant suport durant l’any 2021 als autònoms, a les micro i petites empreses amb mesures de reactivació econòmica per pal·liar els efectes negatius que en l’economia local i en l’ocupació es deriven de la crisi sanitària de la Covid-19. Així, es mantenen els dos tipus de targetes:

  • La Targeta Consum 100%, per a aquelles llars municipals que es trobin en una situació de vulnerabilitat, disposarà d’un saldo que oscil·larà entre els 100 i els 320 euros.
  • La Targeta Consum 100% Plus, per a les llars que superin els valors de renda fixats (la majoria), tindrà un saldo que oscil·larà els 50 i els 160 euros. Amb aquesta targeta, les persones beneficiàries d’aquest ajut només hauran de pagar el 50% del l’import dels productes o serveis que comprin. De l’altre 50% se’n farà càrrec l’Ajuntament. Si l’import dels articles adquirits supera el saldo màxim de la targeta, en lloc del 50%, hauran d’abonar la quantitat que falti per sufragar el cost total.

Llum verd també a la modificació de les bases per a la concessió de subvencions a les empreses locals per a la contractació de treballadors en atur, amb els vots a favor de PSC, ERC, Cs i PP; l’abstenció de la FIC i JxCat; i el vot en contra de la CUP; i a la modificació de les bases del programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa, amb els vots a favor de PSC, JxCat, FIC, ERC, Cs i PP i l’abstenció de la CUP, per adaptar-les a la nova realitat socioeconòmica provocada per la pandèmia del coronavirus, reduir les taxes actuals d’atur al municipi i fomentar l’emprenedoria.

La modificació d’aquestes bases permetrà que els autònoms i les micro i petites empreses del municipi que s’hagin vist obligats a cessar l’activitat o a reduir l’activitat en més del 25% dels seus ingressos habituals a causa de la pandèmia, puguin beneficiar-se d’uns ajuts directes, a fons perdut, considerant que poden tenir greus problemes de solvència i liquiditat que afectin al manteniment de llocs de treball. Fins ara la reducció de l’activitat per beneficiar-se dels ajusts havia de ser d’un 75%.