Es presenta el Pla de Reactivació Socioeconòmica del Baix Camp

El Consell Comarcal del Baix Camp ha presentat el Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca amb 6 eixos i 56 mesures d'actuació per contribuir a la superació de la crisi econòmica provocada per la COVID19, a curt i mig termini, i amb un pressupost global de 876.000 euros. L'acte de presentació s'ha fet el dimecres 26 de maig, telemàticament, amb la participació de representants dels diferents ajuntaments, patronals, associacions, agents socials i entitats, la major part dels quals han participat en la fase de diagnosi i d'elaboració del projecte, amb un total de 63 persones que han seguit la presentació.

L'acte de presentació s'ha iniciat amb la benvinguda per part del president del Consell del Baix Camp Joaquim Calatayud i Casals. El president ha fet menció a la necessitat d'elaborar aquest pla de reactivació per fer front a l'impacte econòmic i social generat per la crisi de la COVID-19 a la demarcació de Tarragona i ha destacat “que es tracta d'un projecte potent i ambiciós”.

Tot seguit ha intervingut la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ProvínciaBerta Cabré, que ha resumit la situació del sector a causa de la pandèmia, i ha continuació el consultor contractat per a l'elaboració del Pla, Jaume Bages, ha explicat el procés d'elaboració del pla, i ha exposat les principals dades resultants de la diagnosi, entre les quals destaca que s'han produït 2.841 pèrdues de llocs de treball, que hi ha hagut una reducció progressiva del treball autònom des de l'any 2017 , i que s'han realitzat 2.499 ERTO que han afectat a 13.362 persones. De fet, el retraïment de l'economia a la comarca, segons la diagnosi, ja comença en 2017.

 

Els eixos sobre les quals s'estructuren les 56 mesures del Pla de Reactivació són:

  • Som Baix Camp: Reforç de la identitat i la imatge de la comarca, basada en els seus valors i singularitat, que permeti un millor posicionament del territori, un sentiment de pertinença de la ciutadania i una major cohesió entre municipis.
  • React Baix Camp: Impuls de mesures transversals especialment conceptualitzades per donar suport i reactivar la capacitat productiva del teixit empresarial de la comarca.
  • Motors Baix Camp: Suport als principals sectors econòmics de la comarca (turisme, comerç, sector agrari-agroalimentari) en la millora de la seva competitivitat, i en la seva capacitat d'adaptació als escenaris de present i futur.
  • Next Baix Camp: Acceleració de la transició del Baix Camp cap a un model econòmic més resilient, basat en la innovació i la tecnologia, i que permeti també una major diversificació de la seva estructura productiva.
  • Verd Baix Camp: Foment de la cultura del respecte, la conservació i la valorització del territori i el paisatge, per tal de preservar-ne els seus valors i garantir la seva sostenibilitat i qualitat.
  • Xarxa Baix Camp: Promoció de la concertació i la cooperació entre els agents de la comarca en les estratègies territorials per la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones i en el foment del desenvoulpament socioeconòmic.

 

Finalment, la consellera de coordinació de l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme del Consell Comarcal del Baix Camp, Beatriz Mayordomo ha conclòs l'acte agraïnt la participació de totes les persones a l'acte i ha ressaltat la tasca de coordinació i de treball conjunt essencial per tirar endavant totes i cada una de les mesures que conformen el Pla de Reactivació Socioeconòmica.