L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ampliarà els ajuts dirigits al teixit productiu del municipi

En la sessió plenària del 31 de març, es va acordar la modificació de les bases de set línies de subvencions per adaptar-les a les noves necessitats i també uns canvis en l’ordenança que regula la taxa per estacionament de vehicles a la zona blava i verda

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de les bases reguladores de set línies d’ajuts i subvencions que gestiona l’Àrea de Promoció Econòmica i que estan dirigides al teixit productiu del municipi:

  1. El programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, amb els vots a favor del PSC, ERC, Cs i PP i l’abstenció de JxCat, la FIC i la CUP.
  2. El programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  3. Les subvencions a la recuperació i comercialització del producte agrari i forestal, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  4. Les subvencions d’eficiència energètica i autoconsum, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  5. Les subvencions a les empreses per a la contractació de treballadors aturats, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  6. Els incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  7. Les subvencions pel programa del foment de la competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial al municipi, amb els vots a favor del PSC, Cs i PP; i l’abstenció de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

Les modificacions tenen per objecte donar resposta a les noves necessitats i estan centrades en tres aspectes:

- La simplificació administrativa: facilitar la tramitació als beneficiaris/àries i també la resolució de l’atorgament a l’equip tècnic responsable

- L’adaptació als canvis legislatius derivats de l’entrada en vigor de la reforma laboral.

- La incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que l’Agenda 2030 és aplicable a totes les escales territorials.

Les bases reguladores més afectades per les modificacions seran les de les subvencions adreçades als autònoms i les petites empreses, tant de nova creació com a les ja existents i també als concessionaris d’explotacions municipals, per a la contractació de treballadors aturats. Per incentivar la contractació indefinida i la contractació fixa discontinua i per reduir la temporalitat del mercat de treball i la precarietat laboral, quedaran exclosos d’aquestes subvencions els contractes per obra i servei. Una altra novetat és que les quanties a subvencionar es calcularan en funció de la tipologia del contracte i la durada del mateix i que la quantia màxima per tots els conceptes serà de 8.000 € anuals per empresa (abans era de 5.000 €).

També es modificaran les quanties màximes dels ajuts al foment de l’autoempresa, que en funció del tipus de beneficiari i del tipus de despesa oscil·laran entre els 2.000 i els 4.000 euros (abans eren de 1.300 € o 2.400 €, en funció del tipus de despesa).

En el cas de les subvencions d’eficiència energètica i autoconsum, la modificació afectarà al tipus de procediment de la concessió, que passarà de ser de concurrència competitiva a concessió directa; i en el cas dels incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques pel municipi, a la tipologia dels projectes subvencionables.

A les bases de les subvencions pel programa del foment de la competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial del municipi, s’incorporaran accions subvencionables per minimitzar l’impacte dels locals buits i afavorir la continuïtat de la façana comercial.

I a les bases del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte s’ha definit la fórmula de càlcul per imputar la quantia de l’ajut, tenint en compte el tipus d’indústria (potenciant les energètiques, les tecnològiques, les turístiques i les agroalimentàries) i el tipus de treballadors contractats (primant la contractació de persones amb discapacitats del 33% o superior i de persones majors de 45 anys i menors de 30).