Canvis en l'ordenança que regula l'estacionament de vehicles en les zones blava i verda

El Ple de l’Ajuntament  ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal 17, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, amb els vots a favor del PSC, la CUP, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i d’ERC; i el vot en contra de la FIC.

Els canvis que s’han introduït en aquesta ordenança són fruit de l’anàlisi en profunditat dels sistema d’estacionament regulat a la via pública que es va implantar l’any passat per al període estival a la zona de platges i la seva àrea d’influència a l’Hospitalet de l’Infant; i molts donen resposta a la demanda de la ciutadania i dels sectors del comerç i de la restauració del municipi. Consisteixen en:

- L’ampliació de la zona verda al tram final del carrer Llastres, a la Plaça Església i a dos trams de l’avinguda Via Augusta, per donar prioritat d’estacionament als vehicles residents ja que aquestes zones pateixen una elevada ocupació de vehicles estacionats.

- Crear una regulació especial a la zona de concentració d’activitat comercial, al tram més comercial de la l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant que està en fase de reurbanització, on es crearan noves places que fins ara no existien. Per afavorir la rotació de vehicles necessària per la dinamització del comerç, en aquesta zona es permetrà l’estacionament d’una hora gratuïta en les franges horàries de 9 a 14 i de 16 a 20 h, amb l’obligació de desestacionar el vehicle passat el temps. Aquesta mesura està consensuada amb els i les comerciants de la zona.

- Creació d’una regulació especial a la zona del port esportiu, on hi ha una gran concentració d’establiments de restauració. En la línia d’aparcament en bateria que es troba tocant a la part superior dels locals del port, serà gratuïta la franja horària que va de les 14 a les 16 h. Aquesta mesura també és fruit d’un acord amb l’associació de restauració local.

-Amb la implantació d’aquestes dues darreres mesures, s’eliminarà el sistema de bonificació d’una hora a la zona blava per haver fet compres o consumicions superiors a 20€ a les empreses del municipi. Per aplicar aquest sistema l’empresariat local havia d’invertir més temps a l’hora de cobrar als clients/es.

-Creació d’una tarifa per l’àrea d’estacionament d’autocaravanes de l’Hospitalet de l’Infant, per afavorir la rotació d’aquests vehicles, entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquesta taxa serà de 7 euros per dia i l’estacionament estarà limitat a 2 dies.

-  Creació d’un abonament a la zona verda per als propietaris de segones residències al municipi. Aquestes persones usuàries podran obtenir aquest abonament presentant l’últim rebut de l’IBI i podran estacionar amb aquest abonament dos vehicles.

- Increment del preu de l’anul·lació de la infracció administrativa per tiquet que hagi superat el temps límit tant a la zona blava com a la zona verda  (passarà de ser de 4 a 8 euros), perquè es va detectar que els usuaris/àries es deixaven sancionar ja que l’import era inferior a la tarifa màxima per dia.

- Aplicació d’una mesura dissuasiva: els vehicles que, havent estacionat en zona blava, hagin estat sancionats 3 vegades al dia sense esmenar les sancions, podran ser immobilitzats amb un dispositiu adient o retirats de la via pública al dipòsit municipal.

- Modificació dels abonaments de la zona blava per dies i per preus: hi haurà abonaments de com a mínim 3 dies (abans el mínim era de 15 dies) i de com a màxim 15 dies (abans el màxim era d’un mes), perquè s’ha detectat un gran volum de turistes de cap de setmana o de 15 dies d’estada com a màxim; i els preus seran més reduïts.

- Ampliació de l’abonament de la zona blava al qual podien accedir només els hotels a totes les empreses d’allotjament turístic i reducció de l’import.