"El Quiosc" amb Jordi Muñoz, president de l'ARH

El President de l'Associació, Jordi Muños, participa al programa de Ràdio L'Hospitalet, El Quisoc, conduït per Estrella Botello