Primera Jornada del II Vermut Live Music: Dissabte 08-10-2022, de les 11 a les 16.30 h